Medibas

Ūdensputnu medības Babītes ezerā notiek valstī noteiktajos termiņos: no augusta otrās sestdienas līdz sezonas slēgšanai 15. novembrī (dažus gadus – līdz 30. novembrim).
Laivu noma. Piedāvājam iznomāt laivas no 01. jūnija līdz 28. februārim.


Ieeja kempingā: 2.00 EUR

Laivas noma: 8.00 EUR

Piknika terases un telšu vietas. Ar šiem pakalpojumiem var iepazīties lapās: Laivas, Kempings.
Babītes ezerā sastopamie medījamie putni:

Aizsargājamie putni. Lapā Putnu vērošana var iepazīties ar putniem, kuri ir aizsargājamie un ierakstīti Sarkanajā grāmatā.

Putni Babītes ezerā. Par putniem un medību lomu statistiku detalizēti var izlasīt Dabas lieguma „Babītes ezers” dabas aizsardzības plānā http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/babites_ezers/%22%22/.

Saistošie noteikumi. Tā kā Babītes ezers ir aizsargājama teritorija, ar to saistīti daži ierobežojumi, MK noteikumi Nr.409 (24.05.2011) un Nr.168 (13.03.2012), http://likumi.lv/doc.php?id=231168#piel1&pd=1 un http://likumi.lv/doc.php?id=245296 . Medību noteikumi apskatāmi http://likumi.lv/doc.php?id=255234, un likums http://likumi.lv/doc.php?id=77455 .

Kempingā pieejams WiFi 4G internets.