Putni

 Babītes ezers ir nozīmīga putnu migrācijas vieta Eiropā. Tā ir izcila putnu vērošanas vieta, īpaši pavasara migrācijas laikā, kad ezerā atpūtai lielā skaitā apmetas dažādi ūdensputni, un to apskati netraucē virsūdens augājs.

Atpūtas bāzē „Dūšeļu kempings – laivas” putnus var vērot no dambja augšas, tad ezers ir viegli pārskatāms un tad nepastāv arī sezonas ierobežojumi kā pašā ezerā. Putnu vērošanai Babītes ezerā no 01.jūnija līdz 28.februārim piedāvājam iznomāt laivas. Drīzumā tiks izveidots arī skatatornis.

Ieeja kempingā: 2.00 EUR

Laivas noma: 8.00 EUR

Ar visām pakalpojumu cenām var iepazīties lapās: Laivas, Kempings un Informācija.

Par putniem detalizēti var izlasīt Dabas lieguma „Babītes ezers” dabas aizsardzības plānā http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/babites_ezers/%22%22/.

Tā kā Babītes ezers ir aizsargājama teritorija, ar to saistīti daži ierobežojumi, MK noteikumi Nr.409 (24.05.2011) un Nr.168 (13.03.2012), http://likumi.lv/doc.php?id=231168#piel1&pd=1 un http://likumi.lv/doc.php?id=245296 .

Putni, kuri nav aizsargājamie, bet arī sastopami Babītes ezerā

Spied Te: Aizsargājamie Putni