Dūšeļi IKN

blogs_duseli_ieks_kart_not

Dūšeļi IKN

Kempinga Dūšeļi iekšējās kārtības noteikumi.

Šie noteikumi ir viesu/apmeklētāju tiesības, pienākumi un uzvedības normas, uzturoties Kempinga Dūšeļi teritorijā pie Babītes ezera.

 • Kempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga iekšējos kārtības noteikumus nosaka kempinga īpašnieks
 • Kempingā uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu
 • Kempingā treilera un telts vietas ierāda vienīgi kempinga darbinieks
 • Kempingā automašīnas novieto tam paredzētā vietā vai kempinga darbinieka norādītā vietā
 • Kempinga teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītās vietās un tikai ar kempinga darbinieka atļauju
 • Kempingā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas. Medniekiem jāievēro attiecīgie ieroču turēšanas un izmantošanas noteikumi
 • Kempinga viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas
 • Kempinga viesiem jāievēro klusums, nav atļauts atskaņot jebkāda veida mūziku. Izņēmuma gadījumos ir saskaņojams ar kempinga darbinieku
 • Kempinga teritorijā viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00
 • Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par kempinga viesu personīgām mantām
 • Kempinga viesiem, atstājot kempingu, ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz kempinga koplietošanas atkritumu konteineriem
 • Kempinga viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens.
 • Kempinga viesiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības
 • Kempinga viesim ir tiesības informēt kempinga administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām kempingā
 • Kempinga viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi un par radītiem zaudējumiem uzņemties atbildību pilnā apmērā
 • Lai izmantotu kempinga pakalpojumus, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase, Autovadītāja apliecība vai ID karte, un jāveic attiecīgais maksājums pie kempinga darbinieka pēc norādītajiem izcenojumiem, norādot arī autotransporta marku un valsts Nr.zīmi.
 • Kempinga diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12:00. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 12:00, tam jāmaksā dienas maksa ½ attiecīgā pakalpojuma nomas maksas apmērā. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 16:00, par attiecīgo pakalpojumu jāmaksā par pilnu diennakti
 • Kempinga viesu pienākums ir, beidzoties nolīgtajam pakalpojuma laikam, uzaicināt kempinga darbinieku pieņemt iznomāto vietu un/vai inventāru
 • Kempinga mājiņās, kā arī kempinga koplietošanas telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli paredzētās ar zīmi „Smēķēt atļauts” norādītās vietās
 • Kempinga mājiņās nav atļauts: tusiņi, ciemiņi, mājdzīvnieki, dedzināt sveces mājā un terasē.
 • Kempinga darbinieks ir tiesīgs bez mājiņas viesa klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avāriju vai bojājumus, bet, lai veiktu ikdienas pārbaudi, saskaņojot ar viesiem
 • Kempinga darbiniekam ir tiesības izraidīt no kempinga viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem
 • Kempinga viesiem ir saistoši Babītes novada Saistošie noteikumi Nr.43 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā” un Likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”

 

Kempinga Dūšeļi administrācija

26367717

Nav komentāru

Rakstīt komentāru